Del 9. Psykisk ohälsa av slaggämnen m.m.

Slaggämnen och gifter bildas ständigt i kroppen och det är helt normalt, likaså att de skall lämna kroppen via våra utsöndringsorgan. Sker inte detta så påverkas vårt psyke negativt. Symtomen kan börja smygande med olustkänsla och irritation för att med tiden försämras och leda till apati och depression. I svårare fall kan det uppstå psykoser när levern och njurarna inte klara av att eliminera de gifter som bildats i våra celler.

Vår psykiska hälsa påverkas av så många olika faktorer. Här skall jag beröra några av dessa faktorer.

  1. Sköldkörteln.
  2. Vitaminbrist.
  3. Slaggämnen som bildas i kroppen.
  4. När maten jäser och ruttnar i tarmarna.
  1. Sköldkörteln.Underfunktion av sköldkörteln leder till att allt tycks fungera långsamt. Man upplever sig trögtänkt, lite håglös och livsglädjen går på sparlåga. Blodprover kan visa att sköldkörtelhormonet ligger inom de s.k. normala värdena, men dock i dess nedre referensområde. Detta tillstånd kallas för subkliniskt och behandlas i regel inte inom skolmedicinen (av ekonomiska skäl, det kostar mer än det smakar). Kronisk underfunktion av sköldkörteln ger ofta förhöjda blodfetter samt nedsatt minne (inom skolmedicinen sätter man “systematiskt” in statiner istället för att kontrollera sköldkörtelns funktion!)

Vid lätt underfunktion av hypothyreos kan jod-tillskott (100 – 200 ug dagligen) förbättra sköldkörtelns funktion.

  1. Vitaminbrist.Särskilt brist på vitaminet thiamin, B1, bidrar till att man blir modlös och kan tappa livsglädjen. Svårare brist leder till skador på hjärncellerna och att man får svårt med orken, balansen blir dålig och benmusklerna “viker” sig. Tomma kalorier såsom vitt mjöl och alkohol “bränner slut” på vitamin B1, något som är vanligt vid alkoholmissbruk. D-vitaminbristkan ge allmän nedstämdhet samt vinter- och vårdepressioner.

Tillskott av D-vitamin och Multi-B samt undvika mjölrätter och alkohol är nödvändigt för att förbättra grundhälsan, och där ingår det psykiska välbefinnandet.

  1. Slaggämnen.Den normala förbränningen producerar slaggämnen. De ska brytas ner av levernoch där göras vattenlösliga så att detta kan utsöndras via njurarna. En god lever- och njurfunktion är nödvändigt för ett stabilt psyke. Inte för inte så används inom naturläkekonsten örter som understödjer leverns och njurarnas funktion. Därav benämningarna levermedel och njurmedel.
  2. En normal bakterieflora är nödvändig för ett stabilt psyke. Aktuell forskning visar att bakterierna i tarmen kommunicerar med hjärnan och kan påverka vår personlighet och till och med vårt beteende. Vi går alla – bokstavligen – på magkänsla. Den stora vagusnerven (magnerven)är som en motorväg mellan bakterierna och vår hjärna.

Det är inte så konstigt att Vitlökssaft kan få oss pigga och må bättre eftersom vitlökssaft kan motverka dåliga bakterier i tarmen! Om detta skrev forskare redan på 1930-talet, men kunskapen om detta har inte riktigt passat in i det skolmedicinska konceptet och därför negligerats. Idag “drogar “ man ner patienter med psykofarmaka. Detta “kvacksalveri” finansieras med våra skattepengar och göder läkemedelsindustrin.

Visst kan man må psykiskt dåligt av sin livssituation och visst kan svårt psykiskt sjuka behöva psykofarmaka. Men inte så fort man känner sig ledsen och modlös!

Solidago Kliniplex understödjer njurarnas utsöndrande funktion av vätska.

Är du morgonstel och svullen om morgnarna? Tänk på att salt binder vatten i kroppen och kan göra dig onödigt stel om morgnarna. Salt kan höja blodtrycket och försämra njurfunktionen.

Garlic Golds utökade användningsområden.

En av de bästa åtgärder du kan göra för att sänka kolesterolet i blodet är att minska på snabba kolhydrater, d.v.s. söta frukter, mjölmat (pasta, lasagne, pizza, bullar),  sötsaker samt äta havregrynsgröt och råa morötter.

Fortsättning om simmande ormar i blodet

Vitlökssaft Garlic Gold

Simmande ”ormar” i blodet!

Sill och potatis

Reumatism och inflammation

Vitlökssaft Garlic Gold

Läkemedelsverket tillåter inte doseringsanvisningar för homeopatiska läkemedel.

1 2 3 4 5 6 7