Hälsa del 8. Följder av inflammationer: regeneration eller degeneration.

En inflammation är kroppens försvarsreaktion mot något som irriterar kroppen. En av de vanligaste orsakerna till inflammationer är överväxt, d.v.s. för mycket, av bakterier och candidasvamp i tarmarna. Även kemiska ämnen, som bildas vid rökning, från luftföroreningar och av kroppsegna slaggämnen eller mekaniska skador såsom muskelbristning, ledstukningar, värme och solbränna kan ge inflammationer.

Våra vita blodkroppar, leukocyterna

Det som irriterar kroppen aktiverar kroppens försvar: de vita blodkropparna som på de ”lärdas” språk kallas för leukocyter. De cirkulerar ständigt i blodet och har rörelseförmåga. De vita blodkropparna kan krypa igenom de allra minsta blodkärlens väggar och ”luktar sig” fram mot inkräktare, d.v.s. mikroorganismer. Vissa vita blodkroppar (histiocyter) är posterade i muskler, i inre organ och bindvävnad, där  de har en ständig beredskap till att försvara sitt närområde.  En del vita blodkroppar är s.k. fagocyterande, d.v.s. de kan äta upp bakterier, parasiter och virus, olika slaggämnen, bl.a. urinsyra. En del vita blodkroppar producerar olika kemikalier och har en ständig beredskap, att avfyra kemiska missiler med kemiska stridsspetsar som kan tillintetgöra bakterier, upplösa celler o.s.v.  Inom medicinen kallas dessa missiler  för inflammatoriska mediatorer. Andra vita blodkroppar producerar histaminer som också kan sätta igång en inflammation. Histaminerna framkallar hudklåda, nässelutslag och astmatiska besvär. Andra vita blodkroppar producerar ett sömnmedel så att vi blir trötta, ett sätt att få oss att vila och spara på krafterna, som behövs för att häva det angrepp som ger inflammationen, i synnerhet om det är ett virus- eller bakterieangrepp. Och en del vita blodkroppar bildar antikroppar som förstör bakterier och virus. Sedan har vi vita blodkroppar som kallas för mördarceller. De dödar cancercellerna. Det sistnämnda är en viktig faktor till kroppens naturliga försvar mot cancer. Ju sämre mördarcellerna fungerar desto sämre cancerförsvar! När vi blir äldre blir även immunförsvaret sämre och detta är en anledning till att ju äldre vi blir desto lättare drabbas vi av cancer.

Symptomen på denna kemiska krigföring är de klassiska inflammationssymtomen smärta, svullnad, rodnad, lokal hetta samt, om leder och muskler drabbats , så får man svårt att röra på de drabbade ställena. Ett annat ”kardinalsymtom” enligt min mening är att den inflammerade vävnaden även blir sur av vissa syror som de vita blodkropparna producerar!

Normalt är den akuta inflammationen ett skydd för kroppen och bidrar till läkning av det område som infekterats eller som på annat sätt angripits. I ”onormala” fall kan inflammationen yttra sig som en allergi med hudklåda, eksem, hösnuva och astma. Detta sker med ett överkänsligt och instabilt immunförsvar. Återigen en personlig mening: Många led- och muskelinflammationer är en allergisk reaktion.

I princip orsakas eller åtföljs de flesta sjukdomarna av en inflammation. Om inflammationen inte går över efter några veckor  kallas den för en kronisk inflammation. Kronisk betyder långvarig och inte obotlig!

En av många orsaker till kroniska inflammationer kan vara

  • att kroppen är för sur
  • D-vitaminbrist
  • selenbrist
  • kroppsegna slaggämnen,
  • bakterier
  • att immunförsvaret angriper kroppens egna vävnader och då uppstår det som kallas för en autoimmun sjukdom.

En enligt min mening underskattad orsak till många kroniska inflammationer är dels förekomst av för mycket förruttnelsebakterier i tarmarna, främst i tjocktarmen , och av att vi äter för mycket proteinrik vegetabilisk eller animalisk föda i kombination med tomma kalorier såsom vitt mjöl (ex. pasta och lasagne, söta limpor).

Regeneration – läkning av sjuk vävnad

Normalt läker den akuta inflammationen inom några veckor. När ”striden” är vunnen måste platsen, där kampen skett, läkas. Läkningen sker genom att den skadade vävnaden ersätt med nya celler som bildar en ny frisk vävnad. Denna läkningsfas kallas för regeneration.

Degeneration – nedbrytning av frisk vävnad

Ibland upphör inte en ”harmlös” inflammation och då uppstår det en kronisk inflammation. Den kroniska inflammationen bryter ner kroppsvävnader, ex. ledytor blir uppluckrade, tarmslemhinna blir sårig, lungvävnaden bryts ner och det uppstår sjukdomen KOL o.sv. Vid dessa sjukdomar ersätts inte den inflammerade vävnaden av ny frisk vävnad. Detta skeende kallas för degeneration. Ex. på några vanliga degenerativa sjukdomar är artros, åderförkalkningar, osteoporos och emfysem (som kan utvecklas till KOL). I princip är även åldrandet en degenerativ process, förhoppningsvis långsam!

En av de vanligaste orsakerna till våra vanliga kroniska inflammationssjukdomar är att vår kropp är för sur. Visserligen ”tror” inte skolmedicinarna ”officiellt” på detta i Sverige. När jag får tid skall jag ta tag i detta ämne lite mer omfattande med ”skolmedicinska” bevis om att kroppen kan bli sur och därav sjuk. Om en muskel blir sur så fälls det ut som små kalkkorn i den. Bevis på detta syns i vanliga slätröntgenbilder. Och om en led är sur av inflammationen så ”förkalkas” leden, som i dagligt tal kallas för ”utslitna leder”!

Även  våra inre organ kan drabbas av en kronisk inflammation, ex. kronisk leverinflammation (hepatit). Detta medför att leverns avgiftande kapacitet minskar, levern skrumpnar och blir hård, skirrös. Om inte den kroniska hepatiten kan hejdas i tid, eller att det inte finns tillgång till en ny lever, blir den drabbade så småningom medvetslös (leverkoma) av kroppens egna giftiga slaggämnen som inte levern längre kan oskadliggöra och avlider inom några dygn.

Vid kronisk nefrit, njurinflammation, minskar även njurarnas avgiftande funktion och om inte sjukdomen går att hejda eller att man inte får en ny njure, så avlider man slutligen av de kroppsegna gifterna  som inte njurarna längre kan ”kissa ut”.

Det finns också gifter som inte är kroppsegna och som kan förstöra både levern eller njurarna, exempelvis svampgifter, bakteriegifter, alkohol men även många läkemedel. Det dör ca 1000 människor årligen i Sverige av bara läkemedelsförgiftningar och det beräknas att 10.000-tals drabbas årligen av läkemedelsskador.

Autoimmuna sjukdomar

Om de vita blodkropparna börjar uppfatta kroppens egna celler som ”främlingar” så angrips dessa av kroppens vita blodkroppar. Denna reaktion kallas för autoimmun och kan leda till många olika sjukdomar som då kallas för autoimmuna sjukdomar.

Exempel på autoimmuna inflammationer är reumatiska sjukdomar, vissa njur- och leverinflammationer, sköldkörtelinflammationer, allergier, MS (multipel skleros), ulcerös kolit (sårig tjocktarmsinflammation) och Crohns sjukdom) sårig tunntarmsinflammation).

Exempel på kroniska inflammationer är artriter, ledinflammationer, artroser, s.k. förkalkade leder, gikt, hudinflammationer som yttrar sig som eksem eller psoriasis, inflammationer i blodkärlsväggarna som ger åderförkalkningar.

 

Inflammation kan orsaka cancer

Långvarig inflammation är en bidragande orsak till uppkomst av cancer. Vid kroniska inflammationer, ofta orsakade av en infektion eller mekanisk eller kemisk irritation (ex. rökning) förändrar den miljö (bl.a. genom försurning) där cellerna lever i, så kan de nya cellerna inte riktigt mogna färdigt (differentieras) utan istället drabbas de av cellförändringar (lågt differentierade) som i sin tur kan utvecklas till cancerceller. Det starkaste sambandet mellan kroniska inflammationer och cancer är vid kroniska såriga tarminflammationer. Även kroniska hudsår, som inte läker, är en stark riskfaktor till uppkomst av hudcancer.

 

Hur förebygga en inflammation?

Ett av de bästa sätten att förebygga en inflammation är att undvika syrabildande mat samt att inte äta för mycket så att jäsnings- och förruttnelsebakterierna börjar föröka sig för mycket i tarmarna.  Motionera för att med muskelarbete ”pressa” ut det smutsvatten som omger kroppens celler. Cellerna bildar slaggämnen vid sitt dagliga arbete, metabolism, och tömmer ut detta till den vätska som omger cellerna. Om inte slaggämnena transporteras bort uppstår ”cellulär autointoxikation”.

En av de vanligaste orsakerna till inflammationer i kroppen är för mycket bakterier i tunntarmarna  (bakterierna retar upp de vita blodkropparna som i sin tur snedtänder och orsakar inflammationer i kroppen), D-vitaminbrist, selenbrist och som ovan nämnts, att kroppen är försurad.

 

Sammanfattning:

Den akuta inflammationen är en naturlig försvarsreaktion och soldaterna är de vita blodkropparna. Om inflammationen inte läks ut blir den kronisk och vävnaden förstörs och det uppstår degenerativa sjukdomar. I allra sämsta fall kan kroniska inflammationer orsaka cellförändringar som med tiden kan utvecklas till cancer.

Solidago Kliniplex understödjer njurarnas utsöndrande funktion av vätska.

Är du morgonstel och svullen om morgnarna? Tänk på att salt binder vatten i kroppen och kan göra dig onödigt stel om morgnarna. Salt kan höja blodtrycket och försämra njurfunktionen.

Garlic Golds utökade användningsområden.

En av de bästa åtgärder du kan göra för att sänka kolesterolet i blodet är att minska på snabba kolhydrater, d.v.s. söta frukter, mjölmat (pasta, lasagne, pizza, bullar),  sötsaker samt äta havregrynsgröt och råa morötter.

Fortsättning om simmande ormar i blodet

Vitlökssaft Garlic Gold

Simmande ”ormar” i blodet!

Sill och potatis

Reumatism och inflammation

Vitlökssaft Garlic Gold

Läkemedelsverket tillåter inte doseringsanvisningar för homeopatiska läkemedel.

1 2 3 4 5 6 7