Hälsa del 2, immunförsvaret

Vårt immunförsvar

Redan när vi föds börjar kampen för tillvaron. Det nyfödda barnet är mycket sårbart och hennes immunförsvar är beroende av de antikroppar som hon får via moderns bröstmjölk och av den bakterieflora som barnet blir insmord av när hon passerar ut genom slidan (kejsarsnitt ger inte lika bra bakterieflora till barnet). Bakteriefloran i slidan och runt moderns analmynning sprider sig in i barnets tarm och skyddar mot sjukdomsframkallande bakterier. Den bakteriefloran kommer vara mycket avgörande för henens hälsa i vuxenåldern! De vita blodkropparna i spädbarnets tarmslemhinna lär känna igen de “goda” bakterierna från modern och bygger med tiden upp barnets immunförsvar. 

Det är inte alltid som immunförsvaret accepterar allt nytt som den utsätts för, ex. vissa födoämnen och pollen. Då reagerar kroppen “annorlunda” och detta kallas för en allergisk reaktion som oftast yttrar sig  som eksem eller astma. Det är även viktigt att spädbarnet inte växer upp i en för steril miljö – då får ju inte de vita blodkropparna skola in sig på de olika naturliga bakterierna som vi inte ska bli sjuka utav!

Ibland “växer” allergin bort, d.v.s. immunförsvaret har börjat tolerera de ämnen som den tidigare reagerat på – ibland blir det en livslång sjukdom som då behandlas med olika antiallergiska läkemedel.

Jag vill redan i det här skedet nämna D-vitaminets oerhört viktiga betydelse för immunförsvaret för både den vuxne och barnet. D-vitamin både stabiliserar de vita blodkropparna så de inte blir så “allergiska” och stärker dem så att de bättre kan ta kål på både bakterier, virus och parasiter (märkligt att detta inte mer tillämpas inom skolmedicinen, i synnerhet när de själva bekräftat detta med flertal olika vetenskapliga studier). Visserligen ger man D-vitaminer till spädbarn för att förebygga rakitis (mjukt skelett som bl.a. kan leda till skolios). Konstigt nog så slutar man sedan att ge barnen D-vitamin när de blivit ett par år gamla).

Med tiden blir vi äldre och det lagras upp olika slags slaggämnen som kan ge olika sjukdomar (ex. åderförkalkningar, led- och muskelbesvär,  gall- och njurstenar). Vårt immunförsvar blir svagare och kroppens olika celler får det allt svårare att förnya sig med bibehållen kvalité. Detta leder till att våra organ fungerar sämre. Ex. på några sådana organ är blodkärlen (slammas igen), hjärnan (demenssjukdomar), lederna (artros), njurarna (nefros) o.s.v.

Med lic Raimo Heino

 

Solidago Kliniplex understödjer njurarnas utsöndrande funktion av vätska.

Är du morgonstel och svullen om morgnarna? Tänk på att salt binder vatten i kroppen och kan göra dig onödigt stel om morgnarna. Salt kan höja blodtrycket och försämra njurfunktionen.

Garlic Golds utökade användningsområden.

En av de bästa åtgärder du kan göra för att sänka kolesterolet i blodet är att minska på snabba kolhydrater, d.v.s. söta frukter, mjölmat (pasta, lasagne, pizza, bullar),  sötsaker samt äta havregrynsgröt och råa morötter.

Fortsättning om simmande ormar i blodet

Vitlökssaft Garlic Gold

Simmande ”ormar” i blodet!

Sill och potatis

Reumatism och inflammation

Vitlökssaft Garlic Gold

Läkemedelsverket tillåter inte doseringsanvisningar för homeopatiska läkemedel.

1 2 3 4 5 6 7