Tarmbakterier kan ge Alzheimer´s sjukdom.

Trots många bevis på att bakteriefloran i tarmen spelar en roll för uppkomsten av flera sjukdomar i hjärnan, har dess betydelse för Alzheimers sjukdom varit okänd. Vid till exempel multipel scleros är sambandet till bakteriefloran klarlagt. Men det är bara några få forskare i världen som studerar det här när det gäller Alzheimers, berättar docent Frida Fåk Hållenius, Lunds Universitet.

I en studie som publicerades i Scientific Reports 8 februari 2017, har forskarna jämfört friska och sjuka möss tarmbakterier. Man fann då att de möss som hade en stor mängd beta-amyloidplack (proteinklumpar) i hjärnan, vilket bildas vid Alzheimers sjukdom, hade en annan bakteriesammansättning i tarmen jämfört med de friska mössen. För att studera sambandet ytterligare överförde forskarna tarmbakterier från sjuka respektive friska möss till mössen utan bakterier. Resultatet visade att de möss som fått bakterier från sjuka möss, fick mer beta-amyloidplack i hjärnan.Minst plack i hjärnan hade möss som på konstgjord väg helt vuxit upp utan bakterier i tarmen.

Min reflektion om ovanstående: Jag har skrivit mycket om sambandet mellan kost och tarmbakterier samt hur tarmbakterierna kan ge inflammationer i kroppen. Problemen med tarmfloran kommer när vi äter för mycket tomma kalorier (ex. av mjölrätter) och kött. Då muterar bakterierna och retar upp de vita blodkropparna i tarmslemhinnan som blir överaktiverade och ger upphov till inflammationer i kroppen. Det är bra att forskarna ska nu gå vidare för att se hur man med kostens hjälp ska kunna få en god bakterieflora och därmed förebygga sjukdomen. Kan man försena insjuknandet kan det bli så att man inte alls behöver utveckla sjukdomen. Och det bara genom att ändra kost och se till att ha en skyddande tarmflora. Tidigare har jag skrivit om hur vitlökssaften bidrar till en god bakteriefloran i tarmarna, vilket även EFSA anger. Likaså har forskare för flera år skrivit att det är oetiskt att inte ordinera vattenbaserad vitlökssaft vid Alzheimers.

 

Solidago Kliniplex understödjer njurarnas utsöndrande funktion av vätska.

Är du morgonstel och svullen om morgnarna? Tänk på att salt binder vatten i kroppen och kan göra dig onödigt stel om morgnarna. Salt kan höja blodtrycket och försämra njurfunktionen.

Garlic Golds utökade användningsområden.

En av de bästa åtgärder du kan göra för att sänka kolesterolet i blodet är att minska på snabba kolhydrater, d.v.s. söta frukter, mjölmat (pasta, lasagne, pizza, bullar),  sötsaker samt äta havregrynsgröt och råa morötter.

Fortsättning om simmande ormar i blodet

Vitlökssaft Garlic Gold

Simmande ”ormar” i blodet!

Sill och potatis

Reumatism och inflammation

Vitlökssaft Garlic Gold

Läkemedelsverket tillåter inte doseringsanvisningar för homeopatiska läkemedel.

1 2 3 4 5 6 7