Carbomin

CARBOMIN

CARBOMIN bidrar till normal syra-basbalans.

Syra-basbalansen tycks idag ha en stark tendens att förskjutas åt det sura hållet. Detta är inget nytt och särskilt uppenbart i naturen där sjöar, skog och åkrar måste kalkas för att inte bli för sura så att naturen inte ska skadas.

Försurning av kroppen leder till ohälsa och bidrar bl.a. till skeletturkalkning och inflammationer, bl.a. i leder och muskler.

 

 

 

Hälsa del 1, arv och livsstil

Allergimedicin som botar stoppas

Kan vi lita på den skolmedicinska forskningen?

Lindra migrän med Chelidonium D6

Nu är pollenallergin här!

Ledbesvär

Allergibehandling

Onda och goda bakterier i tarmarna styr ditt liv!

När tarmen sprack!