Homeopatiska läkemedel

Homeopatiska läkemedel stimulerar kroppen att läka sig själv
 vid både akuta och kroniska sjukdomar.
Plantameds homeopatiska läkemedel är registrerade och godkända av Läkemedelsverket.

Homeopatiska Läkemedel

Aurolen
180 kr
Magnesium phosphoricum LMVI
175 kr
Revascin
180 kr
Mercurius sol LMVI
175 kr
Sinolen Munspray
143 kr
Mercurius corr LMVI
175 kr
Ledum LMVI
175 kr
Lachesis LMVI
175 kr
Kreosotum LMVI
175 kr
Kalium phosphoricum LMVI
175 kr
Kalium bichromicum LMVI
175 kr
Pulsatilla LMVI
175 kr
Jodum LMVI
175 kr
Ipecacuanha LMVI
175 kr
Ignatia LMVI
175 kr
Hepar sulfuris LMVI
175 kr
Hekla lava LMVI
175 kr
Cinnabaris LMVI
175 kr
Myristica sebifera LMVI
175 kr
Chelidonium LMVI
175 kr
Valeriana LMVI
175 kr
Thuja LMVI
175 kr
Tabacum LMVI
175 kr
Sulfur LMVI
175 kr
Staphisagria LMVI
175 kr
Spongia LMVI
175 kr
Silicea LMVI
175 kr
Sepia LMVI
175 kr
Ruta LMVI
175 kr
Rhus toxicodendron LMVI
175 kr
Platinum LMVI
175 kr
Renes/Equisetum organocomp
185 kr
Phytolacca LMVI
175 kr
Viscum/Mesenchym organocomp
255 kr
Nux vomica LMVI
175 kr
Zincum valerianicum LMVI
175 kr