Desinformation och forskningsmissbruk

Det är ”kriminellt” när forskare säger att tillskott av D-vitamin inte bidrar till bättre hälsa. Inom skolmedicinen vet man mycket väl att det behövs ca 50 ug (2000ie) D-vitamin dagligen för att man skall få i sig tillräckligt med D-vitamin under vinterhalvåret (det kan man bekräfta med ett enkelt blodprov som alla vårdcentraler kan ta). Ändock använder man i flera forskningsstudier 5 eller 10 ug för att därefter ”skadeglatt” triumfera att D-vitamin inte hjälper!

Man kan fråga sig varför man gör sådan forskning? – varför använder man inte de D-vitamindoser som behövs för att få i sig tillräckligt av D-vitamin? Kan det vara så att det finns ekonomiska intressen inom ”Big Pharma” att få oss att inte ta D-vitamin för att vi ska bli så sjuka så att de får sälja sina patentmediciner?

Nyligen publicerades det forskningsresultat som påstår att antioxidanter får tumörer att sprida sig i kroppen! Man hade forskat på två syntetiska kemikalier som finns i läkemedel och kallar dessa för antioxidanter. Sedan ger man dessa i så höga överdoser (som inte ens förekommer i kosttillskott och som man inte ger till människor), och påvisar med cellodlingar och råttförsök att cancercellerna växer till. Därefter ställer journalistkåren. och varnar via massmedian, bl.a. SR, folk från att använda antioxidanter i kosttillskott, antioxidanter som man inte forskat på och som i andra studier visat sig skydda mot cancer, ex selen.

Det som jag tycker verkar mycket anmärkningsvärt är att dessa studier är finansierade av bl.a. Cancerfonden!  Jag tycker att cancerfondens donationer borde gå till forskning för att studera hur cancer kan förebyggas med D-vitamin och antioxidanterna Selen, vitamin C och naturliga E-vitaminer och inte till forskning som skrämmer bort folk från cancerförebyggande antioxidanter.

Det är märkligt att inte forskarvärlden i Sverige reagerar starkare mot den desinformation och propaganda som bedrivs mot kosttillskott och homeopatiska läkemedel. Det sistnämnda är t.o.m. registrerat som läkemedel av Läkemedelsverket och godkänt som läkemedel inom EU – och ändock ”vägrar” eller ”vågar” inte de svenska apoteken sälja homeopatiska läkemedel. Ni som besökt Tyskland, Spanien och Frankrike har kanske sett att där både skyltar och gör apoteken reklam för homeopatiska läkemedel. Och i Europa ökar efterfrågan på homeopatiska läkemedel medan en legitimerad läkare i Sverige kan få sin legitimation indraget om denne aktivt ordinerar ett homeopatiskt läkemedel!

Något är sjukt med det svenska sjukvårdssystemet som med skattepengar berikar läkemedelsindustrin samtidigt som homeopatiska läkemedel ”portas”!

Min personliga syn är att den sjuke skall få det som är bäst för hennes hälsa. Ibland kan det vara ett receptbelagd syntetiskt  läkemedel och ibland ett homeopatiskt läkemedel och varför inte, en kombination av de båda!

 

Hälsa del 1, arv och livsstil

Allergimedicin som botar stoppas

Kan vi lita på den skolmedicinska forskningen?

Lindra migrän med Chelidonium D6

Nu är pollenallergin här!

Ledbesvär

Allergibehandling

Onda och goda bakterier i tarmarna styr ditt liv!

När tarmen sprack!