Homeopatiska
läkemedel

Homeopatiska läkemedel tillverkas genom ett speciellt spädningsförfarande som kallas potensering, vilket innebär att en råvara späds och skakas stegvis enligt homeopatiska principer tills önskad utspädningsgrad (potens) uppnåtts. Homeopatiska läkemedel finns i en mängd olika potenser, även kallade spädningsgrader.

Alla våra medel är registrerade hos läkemedelsverket.

Belladonna LMVI
199 kr
Aurolen
199 kr
Hepar sulfuris LMVI
199 kr
Hekla lava LMVI
199 kr
Cinnabaris LMVI
199 kr
Myristica sebifera LMVI
199 kr
Chelidonium LMVI
199 kr
Magnesium phosphoricum LMVI
199 kr
Revascin
199 kr
Mercurius sol LMVI
199 kr
Mercurius corr LMVI
199 kr
Ledum LMVI
199 kr
Lachesis LMVI
199 kr
Kreosotum LMVI
199 kr
Kalium phosphoricum LMVI
199 kr
Kalium bichromicum LMVI
199 kr
Pulsatilla LMVI
199 kr
Jodum LMVI
199 kr
Ipecacuanha LMVI
199 kr
Ignatia LMVI
199 kr
Viscum/Mesenchym organocomp
289 kr
Nux vomica LMVI
199 kr
Zincum valerianicum LMVI
199 kr
Natrium phosphoricum LMVI
199 kr
Zincum metallicum LMVI
199 kr
Natrium muriaticum LMVI
199 kr
Verbascum LMVI
199 kr
Valeriana LMVI
199 kr
Thuja LMVI
199 kr
Tabacum LMVI
199 kr
Sulfur LMVI
199 kr
Staphisagria LMVI
199 kr
Spongia LMVI
199 kr
Silicea LMVI
199 kr
Sepia LMVI
199 kr
Ruta LMVI
199 kr
1 2 3 4 5 6