Homeopatiska
läkemedel

Homeopatiska läkemedel tillverkas genom ett speciellt spädningsförfarande som kallas potensering, vilket innebär att en råvara späds och skakas stegvis enligt homeopatiska principer tills önskad utspädningsgrad (potens) uppnåtts. Homeopatiska läkemedel finns i en mängd olika potenser, även kallade spädningsgrader.

Alla våra medel är registrerade hos läkemedelsverket.

Belladonna LMVI
184 kr
Aurolen
189 kr
Pulsatilla LMVI
184 kr
Jodum LMVI
184 kr
Ipecacuanha LMVI
184 kr
Ignatia LMVI
184 kr
Hepar sulfuris LMVI
184 kr
Hekla lava LMVI
184 kr
Cinnabaris LMVI
184 kr
Myristica sebifera LMVI
184 kr
Chelidonium LMVI
184 kr
Magnesium phosphoricum LMVI
184 kr
Revascin
189 kr
Mercurius sol LMVI
184 kr
Mercurius corr LMVI
184 kr
Ledum LMVI
184 kr
Lachesis LMVI
184 kr
Kreosotum LMVI
184 kr
Kalium phosphoricum LMVI
184 kr
Kalium bichromicum LMVI
184 kr
Ruta LMVI
184 kr
Rhus toxicodendron LMVI
184 kr
Platinum LMVI
184 kr
Renes/Equisetum organocomp
268 kr
Phytolacca LMVI
184 kr
Viscum/Mesenchym organocomp
268 kr
Nux vomica LMVI
184 kr
Zincum valerianicum LMVI
184 kr
Natrium phosphoricum LMVI
184 kr
Zincum metallicum LMVI
184 kr
Natrium muriaticum LMVI
184 kr
Verbascum LMVI
184 kr
Valeriana LMVI
184 kr
Thuja LMVI
184 kr
Tabacum LMVI
184 kr
Sulfur LMVI
184 kr
1 2 3 4 5 6