Lindra migrän med Chelidonium D6

Det homeopatiska läkemedlet Chelidonium D6 är ett läkemedel för att lindra migrän. Chelidonium D6 ingår i det homeopatiska läkemedlet Chelidonium Homeoplex.

Hälsa del 1, arv och livsstil

Allergimedicin som botar stoppas

Kan vi lita på den skolmedicinska forskningen?

Lindra migrän med Chelidonium D6

Nu är pollenallergin här!

Ledbesvär

Allergibehandling

Onda och goda bakterier i tarmarna styr ditt liv!

När tarmen sprack!