Tysta inflammationer av mat som gör dig deprimerad.

En ständigt pågående ”tyst” inflammation i kroppen tycks vara en viktig orsak till hjärtsjukdomar, diabetes, stroke, cancer, reumatiska sjukdomar, åderförkalkning och demens. Forskare vid Harvard school of public health har visat att konsumtion av sockrade drycker, vitt mjöl, rött kött och margarin ökade med ca 35% risk för depression pga matens inflammatoriska verkan än de som åt mat som var mindre inflammationsdrivande. Just dessa livsmedel anser jag vara särskilt syrabildande och mycket talar för att det när kroppen blir försurad som det uppstår inflammationer, till en början symtomlösa och tysta för att så småningom leda till nedstämdhet, trötthet och ömmande leder och muskler.
Skyddande mot inflammation var bland annat vin i måttliga mängder, kaffe (innehåller rikligt med antioxidanter), olivolja och gröna bladgrönsaker.
I en artikel som publicerades i oktober 2015 i British Journal of nutrition antas att det är ställt utom all tvivel att låggradig inflammation kan kopplas till en lång rad välfärdssjukdomar. Studierna betonar vikten av frukt och grönsaker och pekar på betydelsen av flavonoider, en grupp växtfärgämnen som fungerar som antioxidanter och som finns i bl.a. frukt och grönt.
Intressant nog brukar just den större mängden flavonoider i ekologiskt odlade grödor vara den största och tydligaste skillnaden jämfört med det som är konventionellt odlat.
Undvik syrabildande livsmedel, motverka försurning och inflammationer av kroppen med Carbomin och Vitamin D.

Hälsa del 1, arv och livsstil

Allergimedicin som botar stoppas

Kan vi lita på den skolmedicinska forskningen?

Lindra migrän med Chelidonium D6

Nu är pollenallergin här!

Ledbesvär

Allergibehandling

Onda och goda bakterier i tarmarna styr ditt liv!

När tarmen sprack!